• Na dowolny cel mieszkaniowy: działka, budowa domu, zakup mieszkania
  • Na remont, modernizację, rozbudowę, przebudowę domu jednorodzinnego lub mieszkania bez udokumentowania faktur
  • Refinansowanie kosztów poniesionych wcześniej na jeden z wyżej wymienionych celów
  • Spłata kredytu zaciągniętego w innym banku na jeden z wyżej wymienionych celów
  • 0% wpłaty własnej
  • Długi okres kredytowania
  • Ubezpieczenie w przypadku utraty pracy, zdrowia albo czasowej niezdolności do pracy